Head Girl

2022
CJM-Shimla

NANCY SINGH

2020
CJM-Shimla

PARUL BHARDWAJ

2019
CJM-Shimla

PALAK SHARMA

2018
CJM-Shimla

GUNJAN SINGH NEGI

2017
CJM-Shimla

SHREYA CHAUHAN

2016
CJM-Shimla

ADITI SHARMA

2015
CJM-Shimla

SHREYA SHARMA

2013-2014
CJM-Shimla

URVASHI CHAUHAN

2012
CJM-Shimla

ANANYA MEHTA

2011
CJM-Shimla

SHIWANI CHAUHAN

2010
CJM-Shimla

RIA KURIAN

2009
CJM-Shimla

SHREYA CHAUHAN

2007
CJM-Shimla

DEYCHEN MYES

2006
CJM-Shimla

ALISHA CHAUHAN

2005
CJM-Shimla

AASHANA VERMA

2004
CJM-Shimla

CHAVVI NANTA

2003
CJM-Shimla

PRERNA CHAUHAN

2002
CJM-Shimla

DAWA WANGMO

2001
CJM-Shimla

RASHMI BHATT

2000
CJM-Shimla

AMEET GHUMAN

1999
CJM-Shimla

MEHAK ARORA

1998
CJM-Shimla

ANUJA MITTAL

1997
CJM-Shimla

RENU K. CHAND

1996
CJM-Shimla

SUKHPREET KOONER